Interactive Intelligence ogłasza zakończenie kryzysu

Firma Interactive Intelligence, ogłosiła wyniki czwartego kwartału oraz całego roku finansowego, zakończonego 31 grudnia 2009 r. W czwartym kwartale 2009 r. firma odnotowała przychody na poziomie 35,9 mln dolarów, co oznacza rekordowy wzrost o 14,8 % w stosunku do 31,3 mln dolarów w analogicznym okresie 2008 r. Całkowite przychody za 2009 r. wyniosły 131,4 mln i wzrosły o 8,2 % w porównaniu z 121,4 mln dolarów osiągniętych w roku 2008.

„Choć rok 2009 był trudny dla całej branży, nasza firma utrzymała stałe tempo rozwoju i dobre wyniki finansowe. Ponad 16% wzrost przychodów ze sprzedaży produktów osiągnięty w ostatnim kwartale 2009 pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość” – powiedział założyciel i prezes Interactive Intelligence, dr Donald E. Brown. – „W 2009 r. umocniliśmy pozycję w wyższych segmentach rynku i podwoiliśmy w stosunku do 2008 r. liczbę zamówień o wartości powyżej 1 mln dolarów. Strzałem w dziesiątkę okazało się również wprowadzenie sprzedaży w modelu SaaS[1]. W tej dziedzinie odnotowaliśmy 50% wzrost w stosunku do 2008 r.”

Wyniki czwartego kwartału 2009 r.:

  • Przychody ze sprzedaży produktów wyniosły 18,0 mln dolarów w porównaniu z 15,4 mln dolarów w czwartym kwartale 2008 r.;
  • Przychody ze sprzedaży usług wyniosły 17,9 mln dolarów w porównaniu z 15,9 mln dolarów w czwartym kwartale 2008 r.;
  • Marża brutto wyniosła 70,0 % i wzrosła z 66,9 % w czwartym kwartale 2008 r.;
  • Zysk netto obliczony zgodnie z metodologią GAAP wyniósł 2,5 mln dolarów, zaś rozwodniony zysk na akcję (EPS) 0,14 dolarów;
  • Zysk netto liczony bez uwzględnienia zasad GAAP wyniósł 5,1 mln dolarów, zaś rozwodniony zysk na akcję 0,27 USD, w porównaniu z odpowiednio 3,2 mln dolarów i 0,18 dolarów w czwartym kwartale 2008 r.Wyniki za cały 2009 r.:
  • Przychody ze sprzedaży produktów wyniosły 63,1 mln dolarów w porównaniu z 60,3 mln dolarów roku 2008 ;
  • Przychody ze sprzedaży usług wyniosły 68,3 mln dolarów, w porównaniu z 61,2 mln dolarów w roku 2008;
  • Marża brutto wyniosła 69,7 % i wzrosła z 67,8 % w 2008 r.
  • Zysk netto liczony według zasad GAAP wyniósł 8,6 mln dolarów, zaś rozwodniony zysk na akcję (EPS) 0,47 dolarów, w porównaniu z wynikami w 2008 r. równymi odpowiednio 4,3 mln dolarów i 0,23 dolarów.
  • Zysk netto liczony bez uwzględnienia zasad GAAP wyniósł 18,0 mln dolarów, zaś rozwodniony zysk na akcję 0,99 dolarów, w porównaniu z wynikami z 2008 r. równymi odpowiednio 10,5 mln dolarów i 0,56 dolarów.

„Spodziewamy się poprawy warunków ekonomicznych w 2010 roku” – powiedział Brown. – „Popularność naszej nowej aplikacji automatyzującej procesy biznesowe Interaction Process Automation, a także duże zainteresowanie usługami z dziedziny Software-as-a-Service pozwala nam z dużym optymizmem patrzeć w przyszłość. W 2010 roku również planujemy zaskoczyć rynek kilkoma innowacyjnymi produktami, ale na razie nie mogę jeszcze zdradzić, nad czym obecnie pracujemy. Dostrzegamy również możliwości dodatkowego wzrostu wraz z dalszymi nakładami na marketing i działania związane z budowaniem marki w ciągu całego roku. W 2010 roku chcemy osiągnąć wzrost przychodów całkowitych na poziomie 10 %, a także zwiększyć zyski.”

Słownik
1. SaaS. Zobacz Software as a Service. Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0 Share 0
Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *