Polityka Prywatności

§1 DEFINICJE
 1. Administrator – BELOCAL POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-013) przy ul. W.H. Lindleya, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisów.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis – oznacza grupę serwisów internetowych, pod którą Administrator prowadzi swoją działalność gospodarczą, a które działają w domenach: ccnews.pl, callcenternews.pl, ambasadorcallcenter.pl.
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Scoring – oznacza automatyczne przypisywanie określonej wcześniej liczby punktów za każdą zarejestrowaną interakcję Użytkownika w Serwisie.
§2 INFORMACJE OGÓLNE
 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 2. Poprzez dobrowolne wprowadzenie danych osobowych (w szczególności adresu e-mail, imienia, nazwiska i innych danych kontaktowych) oraz przekazywanie ich do baz danych osobowych będących w utrzymaniu przez GetResponse Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387) przy ul. Arkońskiej 6/a3 oraz firmę The Rocket Science Group, LLC z siedzibą w Atlancie, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, GA 30308, USA;
 3. Poprzez zapisanie na urządzeniach końcowych plików cookie (potocznie „ciasteczka”);
 4. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego – firmy Zenbox Sp. z o.o., z siedzibą w Częstochowie (42-200) u. Dąbrowskiego 7;
 5. Poprzez gromadzenie danych statystycznych przez operatora usługi analityki statystycznej – firmę Google LLC z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
§3 INFORMACJE W FORMULARZACH
 1. Serwis zbiera informacje podane w dobrowolny sposób przez użytkowników serwisów z grupy ccnews.pl.
 2. Serwis ponadto zbiera informacje o parametrach połączenia (tj. oznaczenie czasu, rodzaju urządzenia, jego rozdzielczości, posiadanego systemu operacyjnego oraz adresu IP).
 3. Dane z formularzów są udostępniane podmiotom trzecim tylko po uprzedniej zgodzie osoby, której dane dotyczą i zawierają dane umożliwiające nawiązanie kontaktu (tj. Imię, nazwisko, e-mail, telefon, firma).
 4. Dane podane w formularzach mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów.
 5. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. wygenerowanie i dostarczenie zamówienia (publikacji elektronicznej), rejestracji umożliwiającej swobodne wejście na organizowaną przez Administratora lub jego partnera imprezę / event lub w celu nawiązania kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazywane niezwłocznie lub po uzyskaniu odpowiedniego scoringu podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – tj. rejestracja danych pozyskanych z formularza do baz będących w utrzymaniu podmiotów zewnętrznych, przekazanie danych do serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Administrator Serwisów w tym zakresie współpracuje.
§4 INFORMACJE O PLIKACH COOKIE
 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu i współpracujące z nim podmioty wskazane w §2 pkt 1.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  a) sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  b) stałe” (persistent cookies) – pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 5. Administrator zaleca zapoznanie się z politykami ochrony prywatności firm, z którymi współpracuje.
§5 LOGI SERWERA
 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  a) Czasu nadejścia zapytania;
  b) Czasu wysłania odpowiedzi
  c) Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP / HTTPS
  d) Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http
  e) Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisów Administratora nastąpiło przez odnośnik
  f) Informacje o przeglądarce użytkownika
  g) Informacje o adresie IP i przybliżonej jego lokalizacji
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane wskazane w §5 pkt 2 są wykorzystywane jedynie do celów administrowania serwerem.
§6 UDOSTĘPNIANE DANYCH
 1. Dane podlegają udostępnianiu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.
 3. Udzielenie zgody na udostępnianie danych odbywa się podczas pierwszego pozostawienia danych osobowych
 4. Zgodna na udostępnianie danych osobowych może być w każdej chwili cofnięta przez osobę, która te dane pozostawiła.
 5. Administrator serwisu – na wniosek osoby fizycznej, której dane zostały podane w serwisach – może wykreślić. Osobie takiej przysługuje prawo do „bycia zapomnianej” poprzez całkowite usunięcie danych osobowych dotychczas zgromadzonych przez Administratora.
 6. Administrator może mieć obowiązek udzielenia informacji zebranym przez Serwisy upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 7. Dane osobowe pozyskane na podstawie Prawa Prasowego mogą być wydawane organom państwowym wyłącznie po nakazie sądowym. Dziennikarzom przysługuje prawo do odmowy podania informacji w oparciu o tajemnicę zawodową.
§7 ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES
 1. W przypadku, gdy użytkownik serwisu nie chce otrzymywać plików cookies, może samodzielnie zmienić ustawienia swojej przeglądarki interneowej.
 2. Administrator serwisu zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies, o których mowa w §7 pkt. 1, a które mogą być niezbędne dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudniać, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwiać korzystanie ze stron www zarządzanych przez Administratora.
 3. W celu zarządzania ustawieniami cookies w przeglądarkach należy zapoznać się z instrukcją obsługi tych przeglądarek.
§8 ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
 1. Administratorowi przysługuje prawo do zmiany polityki prywatności, o ile będzie to wymagać obowiązujące prawo lub zmianie ulegną warunki technologiczne i techniczne funkcjonowania serwisów lub zmianie ulegnie którykolwiek z partnerów serwisu.
 2. Aktualny tekst Polityki Prywatności zawsze znajdować się będzie pod adresem: http://www.ccnews.pl/o-nas/polityka-prywatnosci/

Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności – 19.11.2017 r.

Zaloguj się do konta

Uzupełnij poniższe pola aby się zarejestrować

Odzyskaj hasło.

Wpisz swój login lub adres e-mail aby odzyskać hasło.

Czy masz jakieś pytanie?