TELEKOMUNIKACJA

Zarządca Hawe Telekom sprzeciwia się likwidacji majątku spółki

Zarząd kancelarii PMR Restrukturyzacje SA informuje, że z ogromnym zaskoczeniem przyjął uchwałę rady wierzycieli Hawe Telekom sp. z o.o. podjętą 3 kwietnia 2017 r. o odwołaniu zarządcy w osobie PMR Restrukturyzacje i wskazaniu w jego miejsce doradcy restrukturyzacyjnego w osobie Wiesława Ostrowskiego.

Zarząd kancelarii PMR Restrukturyzacje SA informuje, że z ogromnym zaskoczeniem przyjął uchwałę rady wierzycieli Hawe Telekom sp. z o.o. podjętą 3 kwietnia 2017 r. o odwołaniu zarządcy w osobie PMR Restrukturyzacje i wskazaniu w jego miejsce doradcy restrukturyzacyjnego w osobie Wiesława Ostrowskiego.

Zdumienie zarządcy Hawe Telekom budzi fakt, że do tej pory nie otrzymał uzasadnienia tej decyzji od rady wierzycieli, chociaż pojawiło się ono już w przestrzeni medialnej. Zarządca podkreśla, że postępowanie sanacyjne Hawe Telekom osiąga cel, jakim jest przywrócenie przedsiębiorstwu zdolności funkcjonowania na rynku.

W okresie prowadzonego postępowania ustabilizowano sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa, sporządzono spis wierzytelności oraz opracowany został plan restrukturyzacyjny, który uzyskał pozytywną opinię rady wierzycieli oraz został zatwierdzony przez sędziego komisarza. Wypracowane w postępowaniu sanacyjnym wyniki finansowe pozwoliły ze środków własnych spółki wdrożyć inwestycje przewidziane planem restrukturyzacyjnym, takie jak np. uruchomienie nowoczesnego systemu transmisyjnego DWDM koncernu Huawei, zwiększającego przepustowość sieci. Dzięki osiągniętym wynikom zabezpieczone zostały interesy ogółu wierzycieli.

Działania wierzycieli instytucjonalnych, zmierzające do likwidacji majątku Hawe Telekom, są sprzeczne z celem prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego i budzą zdziwienie zarządcy. Wyniki osiągnięte w procesie restrukturyzacyjnym, przywrócenie firmie zdolności konkurowania na rynku, regulowanie bieżących zobowiązań są potwierdzeniem zasadności wdrożenia programu restrukturyzacyjnego. W opinii zarządcy warunkiem jak najwyższego zaspokojenia wierzycieli jest budowanie wartości przedsiębiorstwa i zwiększanie jego atrakcyjności inwestycyjnej.

Zarządca Hawe Telekom sprzeciwia się likwidacji majątku spółki
Skomentuj

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wydawca:
BELOCAL Polska Sp. z o.o.
ul. Lindleya 16 lok. 301
02-013 Warszawa
NIP: 7010493628
KRS: 0000565170

tel. (+48) 790 759 066CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC.

Od prawie 11 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO.

Copyright © 2006 - 2017 by: BELOCAL POLSKA Sp. z o.o.

Do góry
DARMOWA PRENUMERATA
NEWSLETTERA


Dwa razy w tygodniu na Twój e-mail przegląd najważniejszych wydarzeń branży contact center & customer care!

Imię:
E-mail:
x

DARMOWA PRENUMERATA
NEWSLETTERA


Dwa razy w tygodniu na Twój e-mail przegląd najważniejszych wydarzeń branży contact center & customer care!

Imię:
E-mail:
x